Dokumenty

 STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU

TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 MARCA 2021

Zmiany w Statucie uchwalone na dzień 29 sierpnia 2022 znajdują się w załączniku.

Zmiany w Statucie uchwalone na dzień 15 września 2022 znajdują się w załączniku.

Zmiany w Statucie uchwalone na dzień 29 marca 2023 znajdują się w załączniku.

EWALUACJA SZKOLNGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

NA LATA 2021/2022 - 2026/2027
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
tel. 85 653 17 79
tel. 793 838 072
email: zsps1@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony