Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ETAP REJONOWY - 11.01.2022

(REJON - JA2)

 Serdecznie zapraszamy uczniów biorących udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 11 stycznia 2022 r. (wtorek) na godzinę 9.45 do Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku - ul. Strażacka 25.
Spotykamy się w sali 106. Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową, podpisaną przez dyrektora szkoły oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, długopis (czarny lub niebieski nieścieralny). Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.

Czas trwania konkursu: 10:00 - 11:30 (90 min).

Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu. Uczeń nie może mieć objawów chorobowych.

Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku).

Listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Justyna Czerepska
Przewodnicząca Komisji Rejonowej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
tel. 85 653 17 79
tel. 793 838 072
email: zsps1@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony