Dyrektor

mgr Anna Zalewska

 

Wicedyrektorzy

mgr inż.  Małgorzata Woroszyło

mgr Elżbieta Bołbot
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
tel. 85 653 17 79
tel. 793 838 072
email: zsps1@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony