Innowacje - projekty 2023/2024

INNOWACJE:

 1. „Chodź pomaluj mój świat” - elementy arteterapii w integracji i adaptacji uczniów kl. I (integracja zespołu klasowego poprzez wspólne odkrywanie, bezpośrednie doświadczanie, tworzenie i radosne przeżywanie podczas zabaw
i działań plastycznych)

Autorzy: Marta Kluczyk, Agnieszka Bogucka

Adresaci: klasa I a

 2. „Świadomie oddychamy, zdrowe życie mamy” (wsparcie uczniów w budowaniu ich odporności psychicznej)

Autorzy: Agnieszka Bułynko, Izabela Kardasz, Agnieszka Matukiewicz

Adresaci: klasy VI a, VII b

 3. „Myślenie wizualne na lekcjach języka polskiego” (ułatwienie uczniom uczenia się poprzez notatki wizualne oraz rozwijanie w uczniach umiejętności związanych
z twórczym i kreatywnym tworzeniem notatek)

Autorzy: Monika Markowska, Beata Surmacewicz

Adresaci: klasy V b, VI c

 4. „Słówko tygodnia” (wzbogacanie słownictwa uczniów poprzez cotygodniowe wprowadzanie „słówka tygodnia” i aktywności z nim związanych)

Autorzy: Monika Markowska, Beata Surmacewicz

Adresaci: klasy V b, VI c

 5. „Klasa w terenie” - innowacja napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Klasa w terenie” (promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu i nauka przez obserwację)

Autorzy: Anna Cebula, Ewelina Łojewska

Realizatorzy: Magdalena Kołodzin, Agnieszka Kozioł

Adresaci: klasy II c, III a, III b

6. "Sensoryczne poniedziałki"  - (wykorzystanie podczas zajęć wychowania fizycznego elementów integracji sensorycznej)

Autorzy: Anna Waszkowiak, Grażyna Durek

Adresaci: klasa IIa

7. "Emocje w książkach zapisane" - (biblioterapia sposobem na rozwiązywanie problemów emocjonalno- społecznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

Autorzy: Ewa Piszczatowska-Pietruczuk

Adresaci: uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

8. „ZESZYT.ONLINE” - (wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji procesu nauki matematyki)

Autorzy: Izabela Kardasz, Aneta Godlewska

Adresaci: klasy IVa, b, c

 PROJEKTY:

 1. „Sprawiedliwi wśród narodów świata”

Autorzy: Beata Jatel, Beata Surmacewicz, Bożena Charkiewicz, Agata Żebrowska, Irena Kardasz, Ewa Wiesławska, ks. Adam Bułatewicz

Adresaci: klasy  I-VIII

 2. „Czytanie na śniadanie"

Autorzy: Grażyna Durek, Anna Waszkowiak

Adresaci: klasa I a

 3. „W podróż ze Strzeleckim” – projekt  biblioteczny

Autorzy: Bożena Charkiewicz, Agata Żebrowska, Małgorzata Woroszyło, Julita Wasilewska, Joanna Derkowska

Adresaci: aktyw biblioteczny, chętni uczniowie klas I-VIII

4. „Życzliwość jest modna”

Autor: Justyna Czerepska

Adresaci: klasa V a

5. "Bezpieczny Internet" projekt edukacyjny

Autor: Mariola Łupińska

Adresaci: klasy 3-8

6. "Czytam i maluję" - projekt edukacyjno-artystyczny

Autorzy: Dorota Skorupska, Beata Surmacewicz

Adresaci: klasy VIIa i VIIb

 PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE:

1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Luźne lekcje z naukowcami - poznajemy i eksperymentujemy”

Realizatorzy: Magdalena Kołodzin, Agnieszka Kozioł

Adresaci: klasy II c, III a, III b

 2. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Lekturki spod chmurki. Na tropach dobroczynności”

Realizatorzy: Marzena Dęby, Grażyna Durek

Adresaci: klasa II a, II b

 3. Ogólnopolski Projekt Katechetyczny ,,W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”

Realizatorzy: Irena Kardasz, Ewa Wiesławska i ks. Adam Bułatewicz

 4. XVI edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Koordynator szkolny: Grażyna Durek

Realizatorzy: nauczyciele klas I-III

Adresaci: klasy I-III

 5. Projekt ogólnopolski „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Koordynator szkolny: Marta Kluczyk

Realizatorzy: nauczyciele klas I

Adresaci: klasy I

6. Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny "każdy inny - wszyscy równi"

 Realizator: Ewa Piszczatowska-Pietruczuk

KONTYNUACJA:

 1. „Z hiszpańskim za pan brat” - innowacja pedagogiczna

Autor: Marzena Dęby

Adresaci: klasa II b

 2. „To takie proste” - program

Autorzy: Agnieszka Kozioł, Marta Ostrowska, Barbara Kwiatkowska

Adresaci: klasy II a, II b, II c, II d

 3. „Muzyczne kodowanie” - projekt edukacyjny

Autor: Dorota Skorupska

Adresaci: klasy V

 4. „Historia pędzlem i nutą malowana” - projekt edukacyjny

Autor: Dorota Skorupska

Adresaci: klasy IV-VII
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
tel. 85 653 17 79
tel. 793 838 072
email: zsps1@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony