Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas I – VIII naszej szkoły, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących. Praca w wolontariacie uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pozwala dzieciom i młodzieży lepiej poznać siebie i własne potrzeby, staje się okazją do realizacji życiowych marzeń, uczy współpracy w grupie. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariusza są: p. Marzena Dęby oraz p. Justyna Czerepska
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
tel. 85 653 17 79
tel. 793 838 072
email: zsps1@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony