Egzamin klas VIII

Centralnegzamin.pnga Komisja Egzaminacyjna

udostępnia materiał dotyczący

egzaminu ósmoklasisty na stronie internetowej:

cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Egzamin w terminie głównym:

14, 15, 16 maja 2024
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
tel. 85 653 17 79
tel. 793 838 072
email: zsps1@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony