Prezydium Rady Rodziców

Przeprowadzone w dniu 12 września 2023 r. wybory wyłoniły Prezydium Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku. W roku szkolnym 2023/2024 w skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

  • przewodnicząca – pani Zofia Niewińska,
  • zastępca przewodniczącej – pani Małgorzata Kierzkowska,
  • sekretarz – pani Monika Trojan,
  • skarbnik – pani Danuta Ostaszewska.

Skład komisji rewizyjnej:

  • przewodniczący – pani Justyna Piast,
  • członek komisji – pani Wioleta Jarońko.

 Ustalone wysokości składek na Radę Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

  • 50 zł za pierwsze dziecko,
  • 35 zł za drugie dziecko uczące się w naszej szkole,
  • kolejne dzieci uczące się w szkole zwolnione są z opłaty.

 Ponadto Rada Rodziców ustaliła, iż roczna kwota na wyprawkę do świetlicy szkolnej wynosi 40 zł.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

 

Konto Rady Rodziców:

Nr konta: Bank PeKaO 76 1240 5211 1111 0011 1767 1541
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
tel. 85 653 17 79
tel. 793 838 072
email: zsps1@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony