Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

ETAP REJONOWY - 14.01.2022

(REJON - JP1)

 Serdecznie zapraszamy uczniów biorących udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 14 stycznia 2022 r. (piątek) na godzinę 9.45 do Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku - ul. Strażacka 25.
Spotykamy się w sali 106. Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową, podpisaną przez dyrektora szkoły oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, długopis (czarny lub niebieski nieścieralny). Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.

Czas trwania konkursu: 10:00 - 11:30 (90 min).

Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu. Uczeń nie może mieć objawów chorobowych.

Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku).

Listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Monika Markowska
Przewodnicząca Komisji Rejonowej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
tel. 85 653 17 79
tel. 793 838 072
email: zsps1@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony